اخبار اقتصادی ایران ⭐ (iran economic news)

اخبار اقتصادی ایران ⭐ (iran economic news)
  • امروز : پنج شنبه - 4 مرداد - 1403
اخبار اقتصادی امروز : 0

سرخط اخبار اقتصادی

عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید افزایش واردات برق | گرما جهنمی شد جهان خواستار انتقال به انرژی سبز عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید آمار عملکرد بازار بیمه در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید واکنش شورا به پلمب ساختمان انجمن جامعه‌شناسی عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید پزشکیان ریل‌گذاری مسکن را تغییر می‌دهد؟ عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

اخبار اقتصادی ایران ⭐ (iran economic news)

03مرداد
عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

مجمع عمومی سالانه صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور همه اعضای مجمع، هیات نظارت و مدیران صندوق برگزار شد. در جلسه امروز مجمع صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ضمن تایید صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، از تلاش‌های مدیران و کارکنان صندوق قدردانی شد.

03مرداد
عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

مجمع عمومی سالانه صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور همه اعضای مجمع، هیات نظارت و مدیران صندوق برگزار شد. در جلسه امروز مجمع صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ضمن تایید صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، از تلاش‌های مدیران و کارکنان صندوق قدردانی شد.

03مرداد
عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

مجمع عمومی سالانه صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور همه اعضای مجمع، هیات نظارت و مدیران صندوق برگزار شد. در جلسه امروز مجمع صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ضمن تایید صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، از تلاش‌های مدیران و کارکنان صندوق قدردانی شد.

03مرداد
عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

مجمع عمومی سالانه صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور همه اعضای مجمع، هیات نظارت و مدیران صندوق برگزار شد. در جلسه امروز مجمع صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ضمن تایید صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، از تلاش‌های مدیران و کارکنان صندوق قدردانی شد.

03مرداد
عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

مجمع عمومی سالانه صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور همه اعضای مجمع، هیات نظارت و مدیران صندوق برگزار شد. در جلسه امروز مجمع صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ضمن تایید صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، از تلاش‌های مدیران و کارکنان صندوق قدردانی شد.

03مرداد
عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

مجمع عمومی سالانه صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور همه اعضای مجمع، هیات نظارت و مدیران صندوق برگزار شد. در جلسه امروز مجمع صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ضمن تایید صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، از تلاش‌های مدیران و کارکنان صندوق قدردانی شد.

03مرداد
عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

مجمع عمومی سالانه صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور همه اعضای مجمع، هیات نظارت و مدیران صندوق برگزار شد. در جلسه امروز مجمع صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ضمن تایید صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، از تلاش‌های مدیران و کارکنان صندوق قدردانی شد.

03مرداد
عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

مجمع عمومی سالانه صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور همه اعضای مجمع، هیات نظارت و مدیران صندوق برگزار شد. در جلسه امروز مجمع صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ضمن تایید صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، از تلاش‌های مدیران و کارکنان صندوق قدردانی شد.

03مرداد
عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

مجمع عمومی سالانه صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور همه اعضای مجمع، هیات نظارت و مدیران صندوق برگزار شد. در جلسه امروز مجمع صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ضمن تایید صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، از تلاش‌های مدیران و کارکنان صندوق قدردانی شد.

03مرداد

پزشکیان ریل‌گذاری مسکن را تغییر می‌دهد؟

همزمان مهدی بهداد، تحلیلگر اقتصادی نگاهی به عملکرد دولت کنونی و اولویت‌های دولت پزشکیان داشته و روند بازار مسکن در چندماه پیش‌رو را پیش‌بینی کرده است. سوژه گزارش میدانی این هفته هم بازار اجاره و بررسی تمایل موجر و مستاجر برای فرمول اجاره است. خبرنگار اکوایران در شورای شهر هم پیگیر وضعیت ناوگان اتوبوسرانی تهران […]

03مرداد
عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تصویب مجمع عمومی رسید

مجمع عمومی سالانه صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور همه اعضای مجمع، هیات نظارت و مدیران صندوق برگزار شد. در جلسه امروز مجمع صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ضمن تایید صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، از تلاش‌های مدیران و کارکنان صندوق قدردانی شد.

اخبار اقتصادی ایران را به صورت لحظه ای منتشر می­شود و باخبر شدن افراد از آخرین و مهمترین اخبار اقتصادی در اولویت قرار دارد.

دنبال کنندگان اخبار اقتصادی ایران نیازمند سامانه ­ای جامع هستند که اخبار اقتصادی را به صورت کامل و یکجا در مورد اقتصاد ایران را از مراجع اخبار به روز اقتصادی مثل رسانه ­های اقتصادی و پایگاه­ های خبری اقتصادی تحلیل کند.

لوگوی اصلی اقتصاد آفرین

تعریف اقتصاد ایران

اقتصاد (Economics) علمی است از زیرمجموعه­ های علوم اجتماعی که در آن به مسائلی از جمله؛ مطالعه و تفسیر روند تولید، توزیع و مصرف محصولات و خدمات با تمرکز بر چگونگی رفتار و تعامل عوامل اقتصادی پرداخته می­شود و چگونگی عملکرد اقتصادی­ های مختلف را بررسی می کند.

به ثروت (کالاها، خدمات، منابع) در تشریح موضوع اقتصاد اشاره شده است و این تشریح از لحاظ چگونگی تولید، توزیع و مصرف آن می ­باشد. آدام اسمیت فیلسوف و اقتصاددان مشهور، علم اقتصاد را این گونه تعریف می­کند؛ علم اقتصاد شاخه ­ای از دانش یک دولت­مرد یا قانون­گذار با درآمد سرشار و معاش خوب برای مردم و تامین ساختن درآمد برای دولت، برای هزینه کردن در خدمات عمومی است. جان استیوارت میل فیلسوف بریتانیایی علم اقتصاد را این گونه تعریف می­کند؛ اقتصاد علمی است که قوانین پدیده­ هایی را در جامعه دنبال می­کند و از کارهای مختلف نوع بشر برای تولید ثروت برمی خیرد.

تقسیم بندی­ های مختلفی وجود دارد که علم اقتصاد را به دسته­ های متعددی تقسیم می­کند. این رشته در یک دسته­ بندی رایج به شش دسته­ ی اقتصاد ثباتی، اقتصاد نظری، اقتصاد جریان متداول، اقتصاد هنجاری، اقتصاد کاربردی، اقتصاد دیگر اندیش تقسیم می­شود. اقتصاد اثباتی بیان کننده‌ی آن چه هست می­باشد. اقتصاد نظری بیان کننده ­ی وجود دارد، می­ باشد. اقتصاد جریان متداول یا اصلی یا همان اقتصاد ارتدوکس، بیشتر با پیوند میان عقلانیت، فردگرایی و تعامل سروکار دارد. اقتصاد هنجاری تبیین از آن چه که باید باشد. اقتصاد کاربردی، اقتصاد عقلانی در برابر اقتصاد رفتاری است. اقتصاد دیگر اندیش که رادیکال است و با پیوند میان نهادها با تاریخ اجتماعی سروکار دارد، تعریف شده­ اند.

علم اقتصاد را حتی از دید اخبار اقتصادی ایران می­توان در دو دسته مورد بررسی قرار داد: اقتصاد خرد و اقتصاد کلان.

اقتصاد خرد (microeconomics)، به دنبال تحلیل و تفسیر رفتار اقتصادی واحدهای تصمیم گیرنده انفرادی، دارای خانواده­ ها و شرکت­ ها یا خریداران و فروشندگان است. این علم به ساختارهای متفاوت بازار که در آن تولیدکننده­ های بزرگی وجود ندارد مثل بازار رقابت کامل که هم ه­ی قدرت بازار را به علت تعیین قیمت یک محصول یکسان در دست دارند، می پردازد. در اقتصاد خرد ساختار بعدی، رقابت ناکامل است که در آن شرایط رقابت کامل وجود ندارد و خود به دسته ­های انحصار، انحصار چندگانه، رقابت انحصاری، انحصار خرید، انحصار چندگانه خریدار، انحصار خریدار تقسیم بندی می شود.

در حوزه­ ی اقتصاد خرد به صورت کلی، به مطالعه­ ی و بررسی بازارهای منفرد با یک ساده سازی اقتصادی پرداخته می­شود. فرض بر این است که در یک بازار مد نظر فعالیت اقتصادی انجام شده بر فعالیت سایر بازارها تاثیر نمی­گذارد و آن تعادل جزئی نامیده می­شود اما در تعادل عمومی مجموع کل هم ه­ی فعالیت­ های انجام گرفته در تمامی بازارها مورد بررسی و مطالعه قرار می­ گیرد.

اقتصاد کلان به بررسی مسائل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می پردازد و مسائلی از جمله؛ رشد اقتصادی، تورم، ثبات اقتصادی، رکود اقتصادی، توازن تراز بایگانی خارجی، اشتغال، بیکاری، مخارج و درآمدهای دولت، بحران اقتصادی، اقتصاد توسعه مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. هم­چنین اقتصاد بین الملل عهده­ دار بررسی اقتصاد جهانی است.

اقتصاد کلان (macroeconomics)، در علم اقتصاد مقولان کلان و مفاهیم کسب و کار را در سطح بزرگ تحلیل می­کند. اقتصاد­دانان در اقتصاد خرد با نهاده های تولید، عرضه، فروش، خرید، نمودارها، الگوهای رفتار مصرف کننده، فقر و تبعیض، تولید کننده، کالای لوکس و گیفن، مازاد عرضه و تولید سروکار دارند و در بازارها تغییرات کمیت و قیمت و عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار می گیرد ولی اقتصاد­دانان در اقتصاد کلان سرمایه گذاری، رشد ناخالص ملی، رشد اقتصادی، شاخص کل بورس، پس انداز را بررسی می­کنند.

پدر علم اقتصاد نوین، کینز یک نمونه­ ی بارز از تفاوت اقتصاد خرد و کلان در این جا آورده است. به گفته ­ی وی اگر به صورت انفرادی افراد پس انداز بکنند دارای امکانات و قدرت مالی زیادی در سال های بعد خواهند داشت و خواهند توانست از سرمایه­ ی جمع شده خود استفاده بکنند، اما اگر هم زمان همه ی افراد جامعه پس انداز خود را افزایش بدهند و بخش اعظم درآمد خود را پس انداز کنند، آن زمان مصرف کل اقتصاد پایین می ­آید و این مسئله باعث کاهش تولید نیز می­شود که این امر در آینده باعث کاهش درآمد افراد می­شود. از سوی دیگر برای اشخاص، افزایش پس انداز می­تواند مفید باشد اما به صورت کلی برای جامعه تاثیرات متفاوتی نسبت به تاثیرات فردی آن دارد.

از دیگر زیر شاخه­ های علم اقتصاد می­توان به اقتصاد رسانه، اقتصاد آموزش و پرورش، اقتصاد سنجی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد رسانه، اقتصاد بین الملل، اقتصاد مدیریت، فلسفه­ ی اقتصادی، اقتصاد سیاسی، اقتصاد رفاه، اقتصاد انرژی، مالیه، اقتصاد منطقه­ ای، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد ورزش، اقتصاد صنعتی، اقتصاد بخش عمومی، بودجه ریزی، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد منابع تجدید پذیر، اقتصاد شهری، اقتصاد ریاضی، اقتصاد جنگل، اقتصاد نظری، اقتصاد رابینسون کروزوئه، اقتصاد مقاومتی، تاریخ عقاید اقتصادی، اقتصاد سلامت، اقتصاد توسعه، اقتصاد جمعیت، نظام­ های اقتصادی اشاره کرد. 

در طی قرن­ های متوالی در رابطه با علم اقتصاد و ماهیت آن، مکاتب و نظریه­ های مختلفی به وجود آمده و هر کدام پیروان خود را دارد. از جمله نظریه ­های مشهور در این زمینه می توان به مکتب سوداگری (مرکانتیلیسم)، سوسیالیسم رقابتی، مکتب اقتصادی کلاسیک (سنت گرایی اقتصادی)، اخلاق گرایی اقتصادی (مکتب فلسفه­ ی مدرسی)، مکتب تاریخی قدیم، سوسیالیسم علمی، مکتب اصالت طبیعت (فیزیوکراسی)، مکتب نهاد گرایی، نئو کلاسیسم (مارژینالیسم یا نهایی گرایی)، ساختار گرایان، مکتب طرفداران طرف عرضه، مکتب شیکاگو (جامعه شناسی)، (مانیتاریسم یا پول محوری)، مکتب کینز، نیو کینزیسم، کینز گرایان جدید، نئو لیبرالیسم، مکتب اتریش، کلاسیک های جدید، ساختار گرایان، مکتب دوره­های تجاری حقیقی، نظریان اقتصادی حکیمان یونان باستان اشاره کرد.

اخبار اقتصادی ایران

کلیات اقتصاد ایران در آرشیو اخبار

اقتصادی که اغلب به صورت متمرکز و دستوری به اداره در می­ آید، اقتصاد ایران نام دارد. بخش عظیمی از اقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی این کشور را منابع غنی نفت و گاز تامین می­کند. رتبه اقتصاد ایران براساس اعلام صندوق بین المللی پول، در رتبه های 25 و 21 جهان از لحاظ برابری قدرت خرید و هم چنین نرخ تبدیل ارز قرار دارد. هم چنین کشور ایران در سال 2019 طبق اعلام بانک جهانی و براساس میزان تولید ناخالص ملی سرانه که خود این مهم­ترین پارامتر در تعیین میزان توسعه یافتگی است، توانسته است با سرانه نزدیک به 13 هزار دلار آمریکا در بین 187 کشور، جایگاه 100 دنیا را از آن خود کند.

موسسه­ ی کردیت سوئیس، میزان میانگین دارایی هر فرد بالای 18 سال را بررسی می­کند، طبق گفته­ ی این موسسه با بررسی اخبار اقتصادی ایران، در سال 2018 میلادی، هر فرد ایرانی بزرگسال به طور متوسط دارای 4779 دلار آمریکا می­باشد و مطابق با این نظر در بین 174 کشور تحت بررسی رتبه 119 جهان را دارا می ­باشد. در سال 2015 میلادی سازمان شفافیت بین­ المللی اعلام کرد که ایران در جدول فساد اداری و مالی در رده­ی 130 جهان قرار دارد و از این نظر با کشورهای اوکراین، کامرون، نیکاراگوئه، نپال و پاراگوئه هم ردیف می­باشد. هم چنین در سال 2019، طبق گزارش جهانی سعادت، ایران توانست رتبه­ ی 117 را از آن خود کند که این رتبه نسبت به سال 2018، 11 رتبه با کاهش مواجه بوده است. طبق این معیار به ترتیب کشورهایی نظیر فنلاند، دانمارک، نروژ، ایسلند، هلند، سوئیس، سوئد، نیوزیلند، کانادا و اتریش در رتبه­ های برتر جدول جهانی سعادت قرار دارند.

صادرات محصولات و اقلام مختلف در افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی تاثیر بسیار زیادی دارند. بخشی از قدرت خود را اقتصاد ایران از صادرات محصولاتی مثل زعفران، میوه های هسته­دار مانند هلو، آلو، خرما، انبه، زرد آلو و …، پسته، زرشک، خاویار، گردو، هندوانه، فیروزه، پیاز، بادام، لیمو به دست می­آورند. هم چنین صادرات محصولات دیگری هم به اقتصاد کشور کمک می­کند، مثل فرش های دستباف، منابع معدنی از جمله روی، باریت، پرلیت در کنار فروش سیمان، آهن و آهک. بهره برداری از ذخایر نفت و گاز طبیعی به همراه تانک­های نظامی، همه­ ی این­ها بر ارزش اقتصادی ایران می­افزاید.

وضعیت اقتصاد ایران جزء معدود کشورهایی به حساب می­ آید که با وجود همه­ ی فراز و نشیب­ ها در جریان بحران اقتصادی 2007-2009 به صورت مستقیم متحمل ضرر نشد. در سال­های اخیر اقتصاد این کشور با مشکلات زیادی روبرو بوده است. در سال 2019 میلادی، طبق گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران با بیش از منفی 4.5 درصد مواجه بوده است و در ابتدای سال 2019 این نرخ نزدیک به 6.3 درصد تخمین زده شده بود. بانک جهانی در پایان سال 2019 میلادی اعلام کرد که در مقایسه با سال گذشته میزان تولید ناخالص داخلی ایران بالغ بر 7.8 درصد کاهش داشته است. هم چنین در اکتبر همان سال براساس اظهارات صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران منفی 9.5 درصد بوده است. طبق ارزیابی که بانک جهانی کرده است در سال 2020 میلادی، رشد اقتصادی ایران برابر با صفر بوده است.

در سال­های اخیر عدم کارآمدی اقتصادی و سرمایه گذاری محدود داخلی و خارجی باعث ایجاد تورم شده است، به طوری که ایران در سال 2011 میلادی با دارا بودن تورم 5.22 درصد، در منطقه­ ی خاورمیانه و شمال آفریقا بالاترین رقم تورم را داشت و اقتصاد ایران در گذار از بحران است.

اقتصاد ایران در کجای اقتصاد جهانی جای داد؟

اقتصاد جهانی مجموعه ­ای از اقتصادهای کشورهای مختلف دنیا است که مطابق با معیارهای تولید ناخالص داخلی می­توان، سرانه­ ی تولید ناخالص داخلی به همراه میزان بیکاری آن را تعریف کرد. در سال 2014، براساس آخرین اطلاعات برآورد شده، میزان تولید ناخالص تمامی کشورهای جهان، حدود 99.609 تریلیون بوده است که سهم بزرگی از آن به اقتصاد ایالات متحده­ ی آمریکا مربوط است. نهادهای اقتصادی ویژه به دنبال جهانی شدن و یکپارچگی ملت­ها و دولت­های سراسر دنیا شکل گرفتند و باعث بازسازی اقتصادی کشورهای مختلف شدند. سه نهاد مهم تاثیرگذار اقتصاد جهانی، صندوق بین المللی پول (International Monetary Fund)، بانک جهانی (The World Bank)، سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) هستند که سعی دارند با اعمال و اجرای سیاست­های ویژه ­ای اقتصاد جهانی را هدایت کنند و رونق ببخشند.

اقتصاد جهانی با بحران­ های قابل ملاحظه­ ای در کنار روزهای پررونق و بهبود خود روبرو بوده است. در طی سال­های 2007 تا 2012 میلادی به دنبال بحران اقتصادی آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد اتحادیه­ ی اروپا و آسیا، بر اقتصاد جهانی خسارتی بالغ بر 9.3 تریلیون دلار تحمیل شد. در پی شیوع ویروس کرونا آخرین بحران اقتصادی رخ داد و اقتصاد جهانی و همه­ ی کشورها در سال 2020 میلادی با بحران روبه­ رو شدند. برای جبران خسارت­های وارده به اقتصاد کشورها، بعضی از کارشناسان تخمین زده­ اند تا سال 2022 میلادی فرصت نیاز است ولی مطابق با پیش بینی­ های اخیر که برخلاف انتظار است، کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا و چین به ترتیب با رشد اقتصادی 7 و 8 دردصدی مواجه­اند و اتحادیه­ ی اروپا در پایان سال 2021 میلادی، رشد اقتصادی بیشتر از 5 درصد را تجربه خواهد کرد.

اخبار اقتصادی ایران حاکی از آن است که سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی از آن ایالات متحده آمریکا است، یک معیار برای سنجش اقتصاد جهانی است. در پایان سال 2020 میلادی کشور آمریکا با دارا بودن عنوان بزرگ­ترین اقتصاد جهان، 23 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی را به ثبت رسانده و نزدیک به یک چهارم یعنی 25 درصد از تولید ناخالص داخلی را از آن خود کرده است. بر اساس یک آمار کلی، کشورهای نظیر ایالات متحده­ ی آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، بریتانیا، هند و فرانسه در رتبه­ های برتر اقتصاد جهان قرار دارند. البته طبق پیش بینی­ها در سال 2040 میلادی، کشورهای آمریکا، چین و هند جزء سه کشور برتر اقتصادی دنیا به حساب می­آید.

انواع اخبار اقتصادی ایران

اقتصاد آفرین به عنوان مرجع کامل و جامع اخبار اقتصادی ایران محسوب می‌شود. انواع اخبار اقتصادی و آموزش­ های اقتصادی را تحت پوشش اخبار اقتصادی خود جای داده است مثل اخبار بیمه، اخبار بانک، اخبار آب و انرژی، اخبار صنعت خودرو سازی، اخبار راه و مسکن، اخبار اقتصاد گردشگری، اخبار کار­آفرینی و استارت‌آپ‌ها، اخبار صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، اخبار بازار سهام و بورس، اخبار هواشناسی اقتصاد، اخبار کشاورزی و دامداری، مقالات تخصصی اقتصادی، اخبار صنعت فناوری اطلاعات، اخبار بازرگانی واردات و صادرات، اخبار طلا و ارز و پول.

اقتصاد­دانان بزرگ ایران پیشنهاد می کنند برای مشاهده­ ی بروزترین اخبار اقتصادی به سامانه ­ی جامع تحلیل اخبار اقتصادی ایران مراجعه کنید.

می‌توان کلیه اخبار پیرامون حوزه اقتصاد ایران را به طور کامل مشاهده کرد. ما تلاش کردیم است تا جامع‌ترین دسته‌بندی اخبار را فراهم نماید. اخبار صنعت معدن و تجارت، اخبار بیمه، اخبار بانک، اخبار آب و انرژی، اخبار راه و مسکن، اخبار حمل و نقل، اخبار طلا ارز و پول، اخبار اقتصاد گردشگری، اخبار بازار سهام و بورس، اخبار هواشناسی اقتصاد، اخبار کشاورزی و دامداری، اخبار صنعت خودروسازی، اخبار صنعت فناوری اطلاعات، اخبار کارآفرینی و استارت آپ ها، اخبار بازرگانی واردات و صادرات، اخبار صنعت آهن آلات و فولاد، اخبار صنعت نفت گاز و پتروشیمی، اخبار اقتصاد ورزشی دسته‌بندی‌های تدوین شده می‌باشد.

اخبار صنعت، معدن و تجارت

وزرات صنعت، معدن و تجارت در سال 1390 از ادغام دو وزارتخانه وزارت بازرگانی ایران وزارت صنایع و معادن ایران و وزارت بازرگانی ایران تشکیل شده است. این وزارتخانه در حال حاضر متولی بخش ساخت و بازرگانی در ایران است که از لحاظ ساختار سازمانی به سه بخش اصلی حوزه ستادی، حوزه سازمان های تابعه و حوزه سازمان های استانی که در 31 استان کشور مستقر هستند، تقسیم می شود. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حوزه هایی از صنعت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حوزه هایی از معدن، سازمان توسعه تجارت در حوزه صادرات و واردات کشور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه های حمایتی، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در حوزه شهرک ها و نواحی صنعتی، واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی، به عنوان سازمان‌های وابسته این وزارت فعالیت می‌کنند و ممکن است که روزانه شاهد رویدادها، اخبار، حوادث و تصمیمات مختلفی پیرامون این وزارت باشیم که آن را به طور کامل از اخبار اقتصادی ایران منعکس می‌نماید.

اخبار حوزه بیمه

بیمه و خدمات ارائه شده از سوی بیمه به عنوان یک موضوع مهم به ویژه برای افراد تحت پوشش بیمه می‌باشد. اخبار حوزه بیمه از اخبار اقتصادی ایران، اغلب به شرح تحولات شرکت‌ها و سازمانهای بیمه، تصمیمات و قانون‌های جدید در راستای بیمه می‌پردازد. افراد می‌تواند خود را تحت حمایت و پوشش سازمان تامین اجتماعی یا نزدیک به 30 شرکت بیمه‌ای کنند. این بیمه می‌تواند شامل: بیمه آتش‌سوزی، بیمه حمل و نقل، بیمه مسافرتی – بیمه سفر، بیمه عمر، بیمه حوادث، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه شخص ثالث، بیمه درمان، بیمه کشتی، بیمه هواپیما، بیمه مهندسی، بیمه تکمیلی، بیمه پول، بیمه مسوولیت و بیمه اعتباری باشد.

اخبار بانک

بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی هستند که با انجام فعالیت‌های مختلف همچون؛ تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزها، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدها و فروش تاثیر بسزایی بر روی اقتصاد یک کشور دارند، از این رو بازتاب اخبار پیرامون این نهاد اقتصادی یکی از وظایف مهم خبرگزاری‌ها محسوب می‌شود. ما نیز از این موضوع غافل نشده و کليه اخبار و اطلاعيه‌های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، اخبار بانکی، سپرده و تسهیلات، بانک‌ها، موسسات اعتباری، بانکداری الکترونیک، تامین سرمایه، شرایط دریافت انواع وام، تغییرات نرخ سودهای بانکی و غیره را در اختیار کاربران اخبار اقتصادی ایران قرار می‌دهد.

اخبار آب و انرژی

در این دسته بندی در حالت کلی می‌توان اخبار دو وزارتخانه نیرو و وزارتخانه نفت را مورد بررسی قرار داد. اطلاع رسانی در حوزه آب شامل اخبار تولید، تصفیه، انتقال، بهینه سازی مصرف، در حوزه برق شامل: تولید، انتقال، توزیع و در حوزه نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و سایر منابع انرژی فسیلی و تجدید پذیر و قیمت روزانه نفت و تغییرات آن در بازارهای جهانی از جمله اخبار و اطلاعاتی است که در این دسته بندی از اخبار اقتصادی ایران ارائه می‌شود.

اخبار راه و مسکن

این گزارش ها از اخبار اقتصادی ایران به اطلاع رسانی پیرامون وزارت راه و شهرسازی می‌پردازد. وزارت راه و شهرسازی که در سال 1390 با تایید مجلس و شورای نگهبان از ادغام دو وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل شده است متولی اداره امور حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی در محدوده داخلی کشور و ارتباطات ترابری میان ایران و دیگر کشورهای جهان و همچنین سیاستگذاری در حوزه مسکن و شهرسازی در ایران می‌باشد. این وزارتخانه پیرامون مسکن، راه و شهرسازی سیاست‌هایی اتخاذ می‌نماید و با تأمین رفاه اجتماعی در زمینه مسکن، مشارکت در ساماندهی بازار سرمایه در امر زمین و مسکن و کمک به حفظ تعادل اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های تشویقی و استفاده از سرمایه‌گذاری درامر ساختمان و مسکن می‌تواند بر وضعیت بازار مسکن و راه و جاده‌های کشور تاثیرگذار باشد.

اخبار حمل و نقل

این اخبار مرتبط با وزارت راه و شهرسازی می‌باشد. امروزه حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می گردد و بدلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشورها دارد، از این رو انعکاس اخبار این حوزه از اخبار اقتصادی ایران اهمیت فراوانی پیدا می‌کند، ما نیز از این موضوع غافل نبوده و می‌توان اخبار صنعت حمل‌ و نقل شامل حوزه های جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی، شهری، خودرو، گردشگری، لجستیک، سفر، سازمان حمل و نقل بار و مسافر و سایر خدمات حوزه حمل و نقل را در این دسته‌بندی مشاهده نمود.

اخبار طلا، ارز و پول

مطالب مرتبط با طلا، ارز و پول یکی از مهم‌ترین بخش‌های خبری خبرگزاری‌ها می‌باشد. مردم به دلیل فعالیت‌های اقتصادی روزانه خود تمایل دارند تا از آخرین قیمت طلا، ارز و پول اطلاع داشته باشند و با آگاهی نسبت به سایر فعالیت‌های خود تصمیم‌گیری نمایند. بنابراین انعکاس اخبار این حوزه از اخبار اقتصادی ایران شامل اطلاع رسانی قیمت دلار، قیمت درهم، قیمت یورو، قیمت لیر، قیمت سکه، قیمت طلا، قیمت فلزات گرانبها در دستورکار بسیاری از خبرگزاری‌ها قرار دارد.

اخبار اقتصاد گردشگری

گردشگری از آن دست صنایعی است که می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشورها داشته باشد. این صنعت زنجیره‌ای گسترده از مشاغل و کسب و کارهای مرتبط مانند: حمل و نقل، اقامت و اسکان، رستوران‌ها و مراکز تفریحی، اماکن و بناهای تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و آداب و رسوم و میراث فرهنگی و قومی را مورد تاثیر قرار می‌دهد و به توسعه و گسترش آنان کمک می‌کند. بنابراین پرداختن به حوزه گردشگری و اقتصاد گردشگری و ارائه بروزترین تحلیل های اقتصادی و گزارش ها و پیش بینی های روز گردشگری به همراه آخرین و جدیدترین اخبار گردشگری و صنعت توریسم می‌تواند یکی از مهم‌ترین دسته‌بندی‌های خبرگزاری‌های فعال در حوزه اقتصاد از اخبار اقتصادی ایران باشد.

اخبار بازار سهام و بورس

در دهه اخیر، بویژه طی دو سال گذشته بورس و بازار سهام از جمله موضوعات داغ و پربازدید دنیای خبر می‌باشد که تاثیری مستقیم بر اقتصاد کشور داشته است. بازار سهام که در آن سهام یا از طریق مبادله بازارهای منسجم و قانون‌مند (نظیر بورس) و یا در بازارهای خارج از بورس توزیع شده و مورد معامله قرار می‌گیرد، جزو نهادهای اقتصادی پر بحث در اخبار روزانه می‌باشد. مردم و سرمایه‌گذاران در بورس تمایل دارند تا آخرین اخبار از وضعیت بورس، شاخص‌ها، نمودارها و جدول معاملات را به صورت لحظه‌ای در اختیار داشته باشند. ما نیز با آگاهی از این تقاضا بروزترین و آخرین اخبار پیرامون سهام عدالت، ارز دیجیتال، تحلیل و تشریح وقایع روز بورس و بازار سهام، شاخص ها و معاملات بورس را در اختیار مخاطبان اخبار اقتصادی ایران قرار می‌دهد.

اخبار کشاورزی و دامداری

اخبار پیرامون کشاورزی و دامداری بصورت مستقیم فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی و مسائل تامین غذای مردم را شامل می‌شود. رسالت اصلی این وزارتخانه تامین امنیت غذایی مردم کشور است و در این راستا بر فعالیت‌های تولید، تامین و توزیع انواع فرآورده‌های دامی و محصولات کشاورزی مانند؛ انواع غلات گندم، برنج، آبزیان و ماهی‌ها، دام و طیور (گوشت و مرغ) و غیره نظارت دارد. در این دسته‌بندی همچنین می‌توان اخبار سازمان های وابسته مانند سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفظ نباتات و سازمان شیلات ایران و تغییرات قیمت گوشت، مرغ، برنج، سایر غلات را از اخبار اقتصادی ایران مطالعه نمایید.

اخبار صنعت خودروسازی

صنعت خودروسازی که شامل همه بخش‌های طراحی، توسعه، تولید، بازار و فروش لوازم نقلیه موتوری می‌باشد به عنوان یکی از صنعت‌های مهم و تاثیرگذار اقتصادی شناخته می‌شود. صنعت خودروسازی در ایران نیز پس از صنعت نفت بزرگ‌ترین صنعت در ایران محسوب می‌شود، لذا اطلاع رسانی از وضعیت این صنعت می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخه‌های فعالیت خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری به شمار رود. دنبال کردن آخرین اخبار خودروسازی، آخرین قیمت خودروها و آخرین اخبار شرکت های خودرو یکی از علایق و سرگرمی های علاقمندان و فعالان در این حوزه از اخبار اقتصادی ایران است.

اخبار هواشناسی اقتصاد

به بررسی و تحلیل وقایع و ارائه اخبار در راستای تاثیر اقتصاد بر هواشناسی می‌پردازد. آلودگی‌هایی که در اثر فعالیت‌های اقتصادی بشر رخ داده است منجر به تغییر آب و هوا و وارد شدن شوک‌های آب و هوایی شده است و در اكثر مناطق جهان كم و بيش محسوس مي باشد.

اخبار صنعت فناوری اطلاعات

صنعت فناوری اطلاعات به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سامانه‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، به‌ویژه برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت ‌افزار رایانه می‌پردازد و بطور کلی با رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزارها سروکار دارد. این صنعت یکی از سودآورترین صنایع در دنیا محسوب می‌شود به نحوی که بسیاری از شرکت‌های بزرگ و معتبر بین‌المللی در این حوزه فعالیت می‌کنند. این صنعت علاقمندان و طرفداران بسیاری دارد که تمایل دارند تا روزانه از آخرین تکنولوژی‌ها، اخبار و تولیدات در این حیطه آگاهی داشته باشد و آخرین اخبار تکنولوژی، فناوری و اطلاعات را از اخبار اقتصادی ایران دنبال می‌کنند.

اخبار کارآفرینی و استارت آپ ها

استارتاپ‌ها یا همان کسب‌وکارهای نوپا در کنار کار و کارآفرینی از موضوعات داغ اخبار در سالهای اخیر بوده است. این استارتاپ ها معمولاً حول محور تکنولوژی شکل گرفته‌اند و پتانسیل رشد بالایی دارند و در صورت توجه و اعطای اهمیت می‌توانند اقتصاد را نیز درگیر خود کنند. استارتاپ‌ها بدنبال ارائه کالای جدید، ارائه روشی جدید در فرآیند تولید، گشایش بازاری تازه، یافتن منابع جدید و یا ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت هستند و همین نوآوری سبب جذب مخاطبان و علاقمندان بسیاری شده است. ما با پوشش آخرین اخبار کارآفرینی و استارتاپ‌ها علاقمندان را از آخرین و مهمترین تحولات این حوزه از اخبار اقتصادی ایران اگاه می‌سازیم.

اخبار بازرگانی واردات و صادرات

فعالیت‌های بازرگانی که اغلب با واردات و صادرات همراه است، از جمله فعالیت‌های جذاب در دنیای اقتصاد می‌باشد. تاجران و شرکت های بازرگانی صادرات و واردات بسیاری به صورت تخصصی در این زمینه مشغول به فعالیت هستند و هر ‌یک در حیطه‎ها خود به تامین نیاز کشور و کمک به چرخه اقتصادی کشور می‌پردازند. میزان تراز بازرگانی خارجی کشور، مقدار و ارزش واردات کشور برحسب تعرفه های گمرکی، مقدار و ارزش صادرات کشور برحسب تعرفه های گمرکی، میزان ارزش صادرات به کشورهای مقصد، آخرین اخبار بازرگانی، اخبار اتاق بازرگانی از جمله اخبار پوشش داده شده در این مجموعه اخبار اقتصادی ایران است.

اخبار صنعت آهن آلات و فولاد

صنعت فولاد و آهن در کل جهان به عنوان صنعت مادر شناخته می شود. به طوری که اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در رتبه های بالایی تولید کننده و مصرف کننده فولاد دنیا قرار دارند. یکی از پرمصرف‌ترین فلزها در دنیا، فولاد می باشد که برای بازسازی و ایجاد زیر ساخت های یک کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین ارتباط مستقیمی بین سرانه مصرف یک کشور با توسعه یافتگی و جایگاه اقتصادی آن وجود دارد. تولید فولاد در ایران نیز در کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان، مجتمع فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، مجتمع فولاد خراسان، معدنی صنعتی چادرملو، ذوب‌آهن امیرکبیر اراک و مجتمع فولاد آذربایجان صورت می‌گیرد. علاقمندان این حوزه می‌توانند اخبار صنعت آهن آلات و فولاد شامل، اخبار آهن و فولاد، اخبار روز قیمت آهن، اخبار قیمت آهن، نمودار قیمت آهن آلات، وضعیت بازار آهن را از اخبار اقتصادی ایران دنبال کنند.

اخبار صنعت نفت گاز و پتروشیمی

صنعت نفت در ایران به عنوان بزرگترین و تاثیرگذارترین صنعت در کشور می‌باشد. هر ساله بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت ایران از طریق صنعت نفت بدست می‌آید. این صنعت تولیداتی همچون گاز مایع، نفت کوره، گازوئیل، نفت سفید، بنزین و نفتا دارد. مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های این صنعت برعهده وزارت نفت می‌باشد که شرکت ملی نفت ایران به عنوان بزرگ‌ترین زیرمجموعه وزارت نفت، متولی بخش بالادستی صنایع نفت و گاز کشور می‌باشد و در کنار سایر سازمانها مانند شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران چرخه این صنعت را به چرخش در می‌اورند. انتشار رویدادهای داخلی مهم نفت و گاز و انرژی، پالایش و پتروشيمی، قیمت نفت، قیمت گاز و غیره از جمله فعالیت‌ها در این حوزه اخبار اقتصادی ایران می‌باشد.

اخبار اقتصاد ورزشی

ورزش ضمن انکه یک تفریح هیجان انگیز و سرگرم کننده است به عنوان يک صنعت پرسود است که توانايي بالايي در جذب سرمايه هاي پايدار دارد. ورزش ميدان رقابتي نسبتا سالم براي تقابل ملت ها و ابزاري براي انتقال تفکرات فرهنگي است و اين بخش اقتصادي ورزش است که اين صنعت را پيش مي برد. وجود شرکت های اسپانسر ورزشی، تعداد زیاد تماشاگران و هواداران این صنعت را به جریان می‌اندازد. اخبار ورزشی از جمله پربازدیدترین اخبار اقتصادی ایران بوده و افراد به واسطه اطلاع داشتن از اخبار ورزشی خبرگزاری‌های مختلف را دنبال می‌کنند.